Kiểu thi đấu: Online

Thể thức: 250 cá nhân đăng ký chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng 125 người Mỗi bảng đấu thi đấu chia làm 5 nhóm đấu 25 người, mỗi nhóm thi đấu trong 1 ngày, chọn ra 5 cá nhân xuất sắc nhất vào vòng chung kết ở ngày thi đấu thứ 6 Trong 1 nhóm đấu 25 người sẽ có 2 hiệp đấu song song, mỗi hiệp đấu sẽ chọn ngẫu nhiên 10 cá nhân, thi đấu ra vào cho tới khi còn lại 5 cá nhân xuất sắc nhất, tối đa 5 lượt trận.

Lịch trình

Đăng ký diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 16/10

Thi Đấu diễn ra từ ngày 18/10 đến ngày 31/10

Thông tin đội và đăng ký

Đội trưởng sẽ là người đại diện cho đội tuyển nhận thông tin từ BTC.

*Bắt buộc
Định dạng email bao gồm gmail và các mail tổ chức khác
Định dạng đường dẫn liên kết mở